Perunaseitin etiologia ja tehostettu torjunta
 
TUTKIMUSSUUNNITELMA

Perunaseitin aiheuttamat haitat tunnetaan huonosti Suomessa, eikä seitin aiheuttajaa (Rhizoctonia solani-sieni) ja sen rotuja ole tarkemmin tutkittu. Seitti leviää siemenperunassa ja säilyy maassa. Se vioittaa perunakasvia ja vähentää satoa. Sen aiheuttamat laatuviat ovat erityisen tärkeitä kuluttajanäkökulmasta: mukuloiden halkeilu, maltoviat, epämuotoisuus, kokojakauman muutokset ja alentunut tärkkelyspitoisuus (keittolaatu). Suomessa tyypilliset viileät kasvuolot suosivat seittiä. Se on yleistynyt viime vuosina, ja sitä pidetäänkin nyt yhtenä pahimmista tautiongelmista kaikilla perunantuotannon sektoreilla.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda vankka asiantuntemusperusta perunaseitistä, sen etiologiasta ja diagnostiikasta sekä tämän pohjalta tehostaa seitintorjuntaa. Neuvontaa ja viljelyohjeita tarkennetaan seittiruven torjunnan osalta, jotta suomalaisen siemen-, ruoka- ja tärkkelysperunan laatua saadaan kohotettua.

Hanke alkoi v. 2003. Se on jo tuottanut runsaasti tietoa seittitartunnan etenemisestä, versolaikun olemuksesta ja kehityksestä sekä seittiruven kehittymisestä tartukelähteen mukaan (siemenperuna tai peltomaa). Erityistä tarkkuutta tartunnan kuvaukseen ja tartunnan eri vaiheiden suhteellisen merkityksen mittaamiseen on tuonut patovyöhyke-käsitteen soveltaminen tartunnan mallinnuksessa. Biologisen torjunnan vaikutuksesta perunaseittiin on saatu runsaasti tietoa tarkoissa, kontrolloiduissa koejärjestelyissä.

Hankkeen toteuttajina ovat HY soveltavan biologian laitos (tutkimuksen johto ja pääasiallinen toteutus); MTT-kasvinsuojelu (MTT:n luomuperunansiemenhanke; seittikantojen eristäminen); MTT-PPO  (varsistonhävityksen vaikutus seittirupisuuteen); maaseutukeskukset (kasvustohavainnot ja näytteiden keruu); Keskon koetila (sadon sisäisen laadun määritys); Etelä-Pohjanmaaan maaseutukeskus ja Perunantutkimuslaitos (peittaus seitintorjunnassa); ja Potwell Oy (seittirupihavainnot).

Tulokset julkaistaan projektikokouksissa, jotka pidetään kahdesti vuodessa hankkeen kuluessa kaikkien yhteistyö- ja rahoittajatahojen kesken. Tieteelliset ja neuvonnalliset julkaisut sekä esitelmät ovat muina julkaisukanavina. Viljelyohjeiden ja mahdollisesti perunan siementuotantoa koskevien määräysten tarkennus voi tulla kyseeseen tulosten pohjalta.

Hanketta rahoittavat:

Berner Oy

Chips Ab

Finnamyl Oy

HG Vilper Oy

Jepuan Peruna Oy

Järviseudun Peruna Oy

Keskon koetila

Kemira GrowHow Oy

Kotimaiset Kasvikset Ry

Kraft Foods Ab

Pohjoisen Kantaperuna Oy

Potwell Oy

Ravintoraisio Oy Ruokaperuna

Ruokakesko Oy

Saarioinen Oy

Solanum Oy

Suomen Siemenperunakeskus Oy

Maaseutukeskukset

MTT Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema

Oulun maaseutukeskus

Maa‑ ja metsätalousministeriö

 

Takaisin pääsivulle